Skip to main content

Integritetspolicy för Bambusa

Din integritet är viktig för oss och denna integritetspolicy förklarar hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Bambusa AB, org.nr. 559124-3471, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning.

Formål med behandling av personopplysninger

Vi samler endast information som är nödvändig för att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster samt leverera en bra kundservice och upplevelse. Vi lagrar inte någon information om kreditkort eftersom vi använder enbart faktura som betalningssätt. Du kan när som helst be om att få se informationen som är lagrat, ändra den eller be om att information raderas.

Personopplysninger som behandles

För att säkerställa bra användarupplevelse på vår webbplats och i vår kommunikation så använder vi cookies och analysverktyg. Vi har bedömt att detta är nödvändigt för att vi ska kunna anpassa webbplatsen till våra användare och vidareutveckla Bambusa.se.

Dom flesta moderna webbläsarna är inställda på att akseptera cookies automatiskt men du kan också välja att ändra inställningarna och neka cookies på din dator/enhet. Vi använder Google analys verktyg, Facebook pixel och Hubspot.

Exempel på information som behandlas:

  • Företagsnamn
  • Kontaktperson
  • Leveransadress/fakturadress
  • Telefonnummer och epostadress
  • Information om ditt besök på vår webbplats, t ex vilka sidor du besökt och ip-adress.

Hur lagras informationen?

Information som samlas in lagras på vår webbserver och i vårt CRM-system. Fakturainformation blir lagrat i ekonomisystemet hos vår bokföringsbyrå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Enligt integritetsskyddslagstiftning får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna integritetspolicy.
Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Om du vill ändra ditt samtycke om behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Säkerhet

Bambusa sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar aktivt för att skydda dina personuppgifter. Vi strävar efter att upprätthålla en lämplig skyddsnivå baserad på den typ av personuppgifter vi behandlar. Vi använder SSL-certifikat, brandmurar och andra tekniska lösningar för att förhindra missbruk av dina personupplysningar. När du blir bett om att uppge personupplysningar på webbplatsen så görs detta alltid via en säker och krypterad SSL förbindelse.

Dina rättigheter

Du har rätt att kräva tillgång till personupplysningarna som vi behandlar om dig och hur dom behandlas. Här är en översikt över dina rättigheter:

  • Rätt till registerkopia (En kopia av dom uppgifter som vi har lagrat om dig)
  • Rätt till rättelse (Vid felaktiga uppgifter kan du begära korrigering)
  • Rätt till radering (Om du tar tillbaka ditt samtycke så raderar vi uppgifterna)
  • Rätt till dataportabilitet (Du har rätt att begära att din data skickas till en annan organisation)
  • Rätt att invända mot behandling (Rätt att kräva begränsad personuppgiftsbehandling om du motsätter dig uppgifternas riktighet)

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan förbättra vår policy. Men du har oavsett alltid rätt att lämna ett klagomål till datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se

Ändringar i policy

Denna integritetspolicy blev sist uppdaterad 1. september 2019. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy, besök därför med jämna mellanrum den här sidan.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill använda någon av dina rättigheter nämt ovan, vänligen ta kontakt med oss:

Bambusa AB

Köpingsvägen 40,

724 60  Västerås

post@bambusa.se

Telefon: 08-721 70 70